Folklore

De Boutersemse reuzen.

In de gemeente Boutersem leven momenteel 3 reuzen: BALDER, NANA en ROBKE.  Ze zijn eigendom van de heemkring Velpeleven v.z.w. uit Boutersem. 

De reuzen worden voortbewogen door dragers.  Zij staan dus niet op wielen.  Daarom zijn ze ook zeer beweeglijk en kunnen, indien nodig, allerlei figuren uitvoeren.  Er is één drager per reus nodig.

Men kon onze reuzen reeds bewonderen bij diverse activiteiten, reuzenstoeten, folkloristische feesten en gemeentelijke festiviteiten.  Zelfs via radio en T.V. hebben onze reuzen bekendheid verworven.  In 1990 en 1991 waren zij de ambassadeurs van België op diverse internationale toeristische beurzen (Parijs, Londen, Göteborg, Berlijn enz.).  Zij luisterden door hun aanwezigheid de standen op van het "Vlaams Commissariaat voor Toerisme" en het "Office Promotion Touristique".

Zij werden ook dikwijls ingezet, samen met onze toenmalige volksdansgroep "Velpegalm".

Momenteel gaan onze reuzen zelden op verplaatsing: hun transport is al niet vanzelfsprekend en dragers zijn al evenmin makkelijk beschikbaar.

Het bestuur van Velpeleven bekijkt wat dient te gebeuren om ze frequenter buiten te laten komen.  Suggesties en ideeën in dat verband zijn steeds welkom.

Velpeleven interactief