Bakkersgilde

In het kader van de Heemkundige Kring  VELPELEVEN werd in 1990 de “Bakkersgilde van Kwabeek” opgericht.

Vroeger had zowat ieder kasteel zijn tuinen (groenten, fruit, kruiden, …), bossen, een of meer hoeven, landerijen, een water- of windmolen en een bakhuisje.

Dit laatste moest het dagelijks brood leveren voor de kasteelheer en zijn personeel.  Maar dikwijls stond diezelfde oven ook ter beschikking van de omwonenden.  Die brachten hun gerezen deeg, warmpjes ingeduffeld, naar het bakhuisje om het daar te laten bakken. 
Dit was ook het geval in het Domein van Kwabeek.  Ook hier stond een bakhuisje, waar de Vertrijkenaren wekelijks hun brood mochten laten bakken.  Oorlogen en andere omstandigheden maakten dat sommigen hun eigen bakhuis bouwden met het gevolg dat de wekelijkse trek naar Kwabeek overbodig werd.  En de kasteelheer en zijn gevolg werden stilaan van elders bevoorraad.

De tand des tijd en vandalenstreken zorgden ervoor dat het bakhuis van het Domein van Kwabeek veranderde in een puinhoop.  Kreupelhout verstopte de bouwvallige muren.

Tot op die dag in 1990 dat een paar terreinwerkers van Velpeleven aanstoot namen aan ... het gapend ovengat!

Op dat moment werd de 'BAKKERSGILDE VAN KWABEEK' geboren.  Na de toelating verleend door de Beheerscommissie van Kwabeek werd aan de restauratie begonnen.  Dank zij de levering van de bouwmaterialen door de Gemeente en de inzet van enkele leden en vrijwilligers, werd Boutersem in een mum van tijd een ‘monumentje’ rijker.  Ook het juiste bakkersalaam werd in de kortste keren verzameld.

 

Beschikken over een oven is één ding, maar goed brood bakken is nog heel wat anders! 
Onze bakoven bleek inderdaad een bijzonder moeilijke oven te zijn.

In plaats van met klei is onze oven bedekt met zand, wat de warmte sneller doorlaat.  Daarenboven is de binnenkant van de oven gemetseld met witte steen en niet met rode baksteen, waardoor de temperatuur moeilijker ingeschat kan worden.

Na enkele faliekante bakpogingen lukte het dan toch!

Op 7 november 1990 werd de bakoven van Kwabeek plechtig ingehuldigd.

 

Bijzonder aan het bakken door de Bakkersgilde van Kwabeek is:

-  er wordt gebakken op grootmoeders wijze!  Dus met ‘hetzels’, die zelf gemaakt worden, daar de keuze van het hout van groot belang is;

- het maken van de deegmassa gebeurt machinaal.  Het kneden en het 'bollen' van de individuele broden of broodjes gebeurt met de hand;

elke tweede maandag van de maand wordt er gebakken vanaf 19 uur.  Als dan later, rond zowat 22u, de circa 40 bruine en geurige broden - witte of grijze - de oven verlaten, dan voelt de Bakkersgilde van Kwabeek zich eens te meer gelukkig, want:

GOED GEBAKKEN EN NIET VERBRAND, IS EEN BAKSEL MET VERSTAND!

Mislukt het toch eens, wat uiterst zelden gebeurt, dan zegt het spreekwoord:

GE MOET HET BROOD ETEN ZOALS HET GEBAKKEN IS!

Velpeleven interactief