WAT ZIJN ONZE ACTIVITEITEN ?

De  Heemkundige Kring “VELPELEVEN” ontstond in september 1973.

De  Heemkundige Kring Velpeleven Velpeleven Boutersem v.z.w. is geregistreerd onder het ondernemingsnummer 414.664.904

Van bij zijn ontstaan beperkt ‘Velpeleven’ zich niet tot het bestuderen van de lokale geschiedenis.  De opdracht was ruimer.  De pioniers van het eerste uur wilden de verscheidenheid van culturele interesses verenigen en ontwikkelen.

Belangstelling voor schoonheid kent geen grenzen.  Natuurliefhebbers rekenen dan ook heemkunde tot hun interessesfeer, terwijl heemkundigen naast interesse voor natuur tevens aandacht besteden aan onroerend erfgoed en archeologie, maar evenzeer aan roerend erfgoed, zoals oude volksspelen en -gebruiken.

"VELPELEVEN" bestudeert derhalve alle facetten van het leven rond de Velpe, de rivier die vijf van de zes deelgemeenten van Boutersem met elkaar verbindt.  De zesde deelgemeente, Willebringen, gelegen aan de Jordaanbeek, ligt ons trouwens even nauw aan het hart.  Groot Boutersem is uiteraard geen eiland, zodat ook onderwerpen aan bod komen die betrekking hebben op het gebied in de ruime omgeving, zelfs van over de taalgrens.

Kortom, de algemene activiteiten van Velpeleven waren en zijn nog steeds: heemkunde met oude en tegenwoordige lokale geschiedenis, natuurbehoud, volkskunde en folklore, fauna, flora, heraldiek, tentoonstellingen, dia- en filmavonden, voordrachten, wandeltochten, reizen naar binnen- en buitenland, concerten, enzovoort.

Klik op de titel van de activiteit voor meer informatie.

In de activiteitenkalender vindt u de data van de komende activiteiten.

 

Algemene vergadering

Bakkersgilde

Toneelgroep

Wandelingen en reizen

Teerfeest

Natuurkunde en kruidentuin

Folklore

Volksdans

 

 

Velpeleven interactief