VOLKSDANS

 

Jarenlang, van bij de aanvang, heeft Velpeleven een Volksdansgroep onder de welluidende naam ‘Velpegalm’ in haar activiteitenpallet gehad.

In 1993 kregen de dansers historisch verantwoorde kledij aangemeten, doch … ondanks de inzet en het enthousiasme van velen, diende de volksdansgroep een paar jaren geleden zijn activiteiten te staken wegens gebrek aan dansers.

Aan het lot dat zoveel verenigingen ondergaan, wanneer een ruim aantal mensen frequent dienen verzameld te worden … om op te treden en te oefenen, … kon ook Velpegalm niet ontsnappen.

Velpeleven interactief