Eerste lentewandeling 2019

Wandelingen
Datum: maandag 22 april 2019 14:00 - 18:00

Locatie: Kerk van Kerkom

We vertrekken om 14 uur aan de kerk van Kerkom voor een voorjaarsuitstap van ± 7 km.

In het dorp bevindt zich de Sint-Martinuskerk die dateert van 1783-1787.  Ze heeft een eenbeukig classicistisch schip, en een zandstenen toren van het begin van de 18de eeuw.  Op deze plaats zijn sporen bewaard van Gallo-Romeinse bewoning.

Het kasteel van Kerkom gaat terug tot de middeleeuwen, maar het huidige gebouw uit de Spaanse periode is een typisch buitenhuis, een semigesloten vierkantshoeve, aan de dalrand van de Malendriesbeek.

We wandelen eerst stroomopwaarts door de vallei van de Malendriesbeek.  Aan onze linkerkant ligt het Muizenakkersveld, een verkeerde benaming.  Dat veld heette Maschenakker  (een persoonsnaam dus), maar omdat “maas” het dialect is voor muis is de officiële benaming een gevolg van volksetymologie.  We komen nu uit op een smalle betonweg.  Aan het eind hiervan lag Hof ten Male.

Het ‘Hof ten Male’ rond 1940, zoals het in de tweede helft van de 19de eeuw werd heropgebouwd als vierkantshoeve.  De hoeve raakte vervallen en werd in 2015 afgebroken.

Matthias Fets (°Glabbeek 1747) trouwde in 1774 te Kerkom met Joanna Swinnen.  Hun eerste kind werd daar ook geboren, maar daarna vinden we hen terug in Breisem, waar in 1785 ook hun jongste kind en onze voorouder Lucas Fets werd geboren.  Deze Lucas trok op hoge leeftijd naar het Hof ten Male in Kerkom.  In de ‘Ferraristijd’ was dat hof eigendom van Pieter Roelants (1725-1779), diens vader had het in 1712 van het Leuvense Pauscollege gekocht.  Later, in 1819, kwam het hof in handen van Roelants’ dochter Maria Helena en haar man Franciscus Fets, de oudere broer van onze Lucas en diens voorganger op het Hof ten Male.

Kapel  aan de Malendries - Kapel O.-L.-Vrouw van vrede,  deze werd wel nog bewaard.

Kapel gelegen in de zuidelijke hoek van de Smisveldstraat en de Malendriesstraat.
Nogal laag tegen de grond, vind je op de Malendries een kleine kapel, gebouwd na de eerste wereldoorlog, met de tekst: O.-L.-Vrouw KONINGIN VAN DE VREDE B.V.O.
Er staat een tamelijk groot Maria beeld in, gekleed in blauw en wit, met het Kind op de rechterarm.  Er wordt verteld dat het kapelletje opgericht werd omdat de Malendries tijdens WO I gespaard is gebleven.  Er zouden soldaten hebben gelegen in de nabij gelegen hoeve Wera.  

Toen de Malendries werd vernieuwd, werd de straat opgehoogd, vandaar dat het kapelletje zo laag ligt.  Ook deze kleine kapel wordt door de buren verzorgd, en in de meimaand wordt er gebeden.

 

Nu wandelen we naar rechts richting dorp en dan naar links omhoog door een holle weg.  We bereiken nu Piekes Kapelletje aan de Boskant.

 

Die kapel werd opgericht rond 1864 ter herdenking van een tragisch ongeval, waarbij Eduard Reinquin overreden werd door een kar, en hierbij het leven verloor.  Zijn broer liet de kapel bouwen.

De straat waar het kapelletje zich bevindt is een vroegere Romeinse heirbaan en loopt in het verlengde van de H. Geesthofstraat naar de Boskouterstraat.  Deze kapel wordt in de volksmond 'Piekes kapelleke' genoemd, naar de toenaam van de vroegere eigenaar Petrus, Pieke, Reinquin van de nabijgelegen hoeve.  Op 15 augustus is er de jaarlijkse bedevaart.

In het nabijgelegen bos, het hoogste punt van Kerkom (op 94 m boven de zeespiegel) stond in de Middeleeuwen een klooster van de Orde van Citaux (± 1200) (16 ha).  Een merkwaardige plaats om een klooster te bouwen: er was geen grondwater (al is daar zeker een put geweest).  Bovendien is er zandgrond en dus onvruchtbaar.  Het klooster is er snel verdwenen en er is niets van terug te vinden.  Langs het bos loopt nu een aardgasleiding.

Bij het leggen hiervan deed men archeologisch onderzoek:

‘Boutersem/Kerkom – Boskouterstraat Datering: Romeins. IJzertijd, vroege Middeleeuwen, postmiddeleeuws.  Aangezien de site op de zuidoostelijke helling van de Boskouter al bekend was dankzij vroegere prospectiegegevens werd de teelaarde van het VTN-traject hier één maand vroeger dan voorzien afgegraven om grondiger archeologisch onderzoek mogelijk te maken.  Hierbij kwam een Romeins rechthoekig gebouw met een totale oppervlakte van 37 x 19 m aan het licht.  De muren waren voor het grootste gedeelte uitgebroken.  Waar de muur plaatselijk nog aanwezig was bestond hij uit ruwe kwartsietblokken.  Qua binnenindeling bestond het gebouw uit een centrale plaats waarrond verschillende ruimtes geschikt waren.

Van hieruit heb je een uitzicht over de Velpevallei richting Kumtich.  Na een paar bochten komen we aan in een bos: Boskouter. Dit is hoofdzakelijk een loofbos aan de noordoostheuvel van het dorp.  Je hebt een uitzicht richting Binkom.  Via de H. Geesthoeve, een rustieke bedrijvige hofstee in rode baksteen, destijds eigendom van het hospies (de armenhuizen) van Leuven, belanden we op de weg Kerkom-Lubbeek die we oversteken en dan bereiken we de kerk via de Kerkstraat.

Wandelschoenen zijn nodig en een goed humeur is welkom.                       André Roelants

 

 

Alle datums


  • maandag 22 april 2019 14:00 - 18:00

Velpeleven interactief